Фото: Поздрав од Рим

Тата Хмирова и Ина Суслина слободното време го користат за прошетка во “вечниот град”

Тата Суслина
Поздрав од Рим!
Суслина Тата
Време е за селфи:)