Фото: Европскиот шампион Фленсбург ги започна подготовките за новата сезона

flenzburg 1
Фото-Benjamin Nolte
flenzburg 2
Фото-Benjamin Nolte
flenzburg 3
Фото-Benjamin Nolte
flenzburg 4
Фото-Benjamin Nolte
flenzburg 5
Фото-Benjamin Nolte
flenzburg 6
Фото-Benjamin Nolte
flenzburg 7
Фото-Benjamin Nolte
flenzburg 8
Фото-Benjamin Nolte
flenzburg 9
Фото-Benjamin Nolte
flenzburg 10
Фото-Benjamin Nolte