Академија Алушовски ги отвора вратите за нови членови

Оваа сезона Ракометната Академија Алушовски ги отвора вратите за нови членови. Уписите на нови членови е во тек, а сите заинтересирани, може да добијат дополнителни информации на телефонските броеви: 078/434 006 и 070/451 810.
Тренинзите на Академија Алушовски во новата сезона ќе се одвиваат во стандардните пет основни училишта, започнувајќи од 4 септември 2017 год. во Општина Карпош, во следните термини:
ОУ ЈАН АМОС КОМЕНСКИ
Вторник: 19.00-20.00 ч.
Четврток: 19.00 – 20.00 ч.
Петок: 20.00 – 21.00 ч.
ОУ ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ
Вторник: 17.30 – 19.00 ч.
Среда: 20.00 – 21.30 ч.
Четврток: 19.30 – 21.00 ч.
Петок: 20.00 – 21.00 ч.
ОУ ВЛАДО ТАСЕВСКИ
Вторник: 20.10 – 21.30 ч.
Четврток: 20.10 – 21.30 ч.
ОУ ДИМО ХАЏИ ДИМОВ
Понеделник: 20.30 – 22.00 ч.
Среда: 20.30 – 22.00 ч.
Петок: 20.30 – 22.00 ч.
ОУ ПЕТАР ПОП АРСОВ
Понеделник: 18.30 – 19.30 ч.
Среда: 18.30 – 19.30 ч.
Петок: 18.30 – 19.30 ч

Со идните ракометни ѕвезди ќе работи веќе проверен успешен тренерски тим составен од Благојче Весиќ и Лефтер Бошковски, а предводен од Стевче Алушовски. Повеќе информации можете да добиете на телефоните за контакт: 078/434 006 и 070/451810.